Skip to main content

Metodologia BIM als contractes públics de l’Administració General de l’Estat

Delegació del Govern a Catalunya

El Consell de Ministres ha aprovat el 27 de juliol de 2023 el Pla d’Incorporació de la metodologia BIM als contractes públics de construcció, incloent-hi explotació i conservació, de l’Administració General de l’Estat (AGE) i dels seus organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents (sector públic estatal).
El Pla, que ha estat elaborat per la Comissió Interministerial BIM -òrgan presidit pel subsecretari de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana- produirà efectes des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
L’ús de BIM a la contractació pública té un objectiu doble: millorar l’eficiència de la despesa pública i servir de palanca per a la transformació digital del sector de la construcció. Aquest Pla instrueix els òrgans de contractació sobre l’ús de BIM en diversos contractes del sector públic relacionats amb la construcció.
Tenint en compte l’accés de la PIME a la contractació pública, el Pla estableix un calendari progressiu d’ús de BIM pels òrgans de contractació, començant a l’abril del 2024 per contractes d’alt valor estimat i, en nivells d’ús de BIM creixents, complint els requisits de seguretat i interoperabilitat exigibles. El període d’implantació ha de concloure el 2030. Per facilitar el procés d’implantació coordinat i progressiu, es defineixen cinc nivells amb la descripció dels requisits per anar progressant d’un a l’altre.
El Pla BIM s’alinea amb l’Estratègia Nacional de Contractació Pública i, en elaborar-lo  la Comissió Interministerial, té el suport d’un comitè tècnic d’experts en l’aplicació d’aquesta metodologia al sector públic i privat. D’acord amb allò que s’hi preveu, la Comissió Interministerial BIM té un paper facilitador del procés per engegar-lo.
Des del 2017 s’ha promogut la formació de professionals al sector privat a través de subvencions als col·legis professionals, i el 2022 es va iniciar un programa formatiu a BIM per a empleats públics, actualment en execució.
Està previst que la Comissió Interministerial BIM dugui a terme accions de comunicació, divulgació, elaboració de nou material guia i promoció de formació específica sobre BIM en els àmbits públic i privat.
Es pot accedir a la pàgina de la Comissió Interministerial BIM a través del següent link: https://cibim.mitma.es

Compartir en: