Skip to main content

LEAN


La filosofia LEAN, implantada en diversos sectors industrials, ha començat a introduir-se a la Construcció en els darrers anys. Malgrat el mode en que opera tradicionalment el sector, es troba encara allunyat dels sistemes de producció industrial en d’altres sectors com l’automoció, on nasqué aquesta metodologia.

El Lean cerca l’increment del valor lliurat als clients a través de processos de millora continua que redueixen les ineficiències de tot tipus. Per aconseguir-ho desplega una sèrie de tècniques i eines d’entre les qual cal triar quina o quines són les més adients en cada situació. En general, les tècniques s’utilitzen quan s’aplica filosofia LEAN, faciliten el treball en col·laboració, corresponsabilitzen als actors, exigeixen compromisos individuals i col·lectius envers tercers, en definitiva van en la direcció de fomentar allò que es conegut internacionalment com “soft skills” o competències toves.

A diferència d’altres palanques de canvi del sector de la Construcció, el Lean no necessita de grans inversions en hardware, software o grans dosis d’activitat acadèmica. La seva aplicació està fortament relacionada amb les actituds de les persones, amb la transparència, la confiança, la responsabilitat, la sensibilitat al canvi per a la millora i, finalment, en l’aplicació grans dosis de sentit comú. Cal òbviament un aprenentatge, una certa gimnàstica per adoptar nous hàbits de treball, però ningú en queda exclòs. Tothom està cridat a aplicar-lo des de la seva parcel.la de treball.

La CCF reconeix els valors d’aquesta metodologia per si mateixa i promociona la seva complementarietat amb la metodologia BIM, així com amb els nous models de contractació col·laborativa.

A través d’accions que duu a terme l’ITeC, es persegueix la progressiva adopció d’aquesta metodologia i per aquest motiu s’organitzen de forma continuada activitats de difusió, activitats de formació, jornades, així com una base de dades d’iniciatives desenvolupades amb LEAN a la Construcció que formen part d’un inventari obert al públic en general.

Productes relacionats

  • Formació i difusió en LEAN
  • Jornades LEAN
  • Inventari LEAN