Skip to main content

La Generalitat de Catalunya rebaixa el llindar per a l’aplicació de la metodologia BIM

ITeC

El passat 4 d’abril de 2023 va ser publicat al DOGC l’Acord de Govern que determina l’aplicació de la metodologia BIM  per a les obres promogudes pel govern de Catalunya amb un pressupost d’execució material de més de 2 milions d’euros, hauran d’aplicar la metodologia BIM (Building Information Modelling), així com tots els contractes de serveis de redacció de projectes i de direcció de les obres relatius als contractes esmentats. Tots el departaments de la Generalitat de Catalunya així com tots els organismes o empreses públiques d’aquesta queden inclosos en aquesta obligatorietat.

Aquest Acord, ve a substituir l’anterior, d’11 de desembre de 2018 que fixava la obligatorietat per a les obres subjectes a regulació harmonitzada, és a dir dels 5,35 milions d’euros. Aquesta reducció del límit a partir del qual s’exigeix l’aplicació del BIM, implica una major utilització de la metodologia que s’ha fet en base a la progressiva maduració dels agents del sector.  Tant és així que alguns organismes de la Generalitat de Catalunya fa temps que apliquen el BIM a la majoria de contractes amb un import menor del que ara s’estipula.

L’Acord aprovat estableix que abans de 31/12/2025 es faran les modificacions que calguin per aprofundir en la implementació de la metodologia BIM, per la qual cosa es previsible una nova reducció dels imports dels contractes per a la seva aplicació obligatòria.

 

 

Compartir en: