Skip to main content

Acords voluntaris

Acords voluntaris per a la transformació del sector de la Construcció.

La iniciativa dels Acords voluntaris per a la transformació del sector de la construcció, ha estat proposada per la Comissió Construïm el Futur per a impulsar la participació de tots els agents del sector en la realització d’activitats que facilitin la transformació pretesa.

La Declaració especifica l’orientació d’aquesta transformació que es basa en:

  • El compromís de la Construcció amb la Sostenibilitat
  • La necessitat d’endegar uns canvis que requereixen de transformació digital, el treball en col·laboració, i la millora contínua
  • La creació d’una xarxa oberta d’entitats, empreses, i professionals alineats pel canvi

Es convida a qualsevol agent del sector a participar-hi de forma voluntària, gratuïta i compromesa. 

Quins agents poden participar?

Qualsevol agent que intervé d’una forma o altre a l’activitat del sector de la construcció

En que consisteix la participació?

Fonamentalment dos punts:

  • Adherir-se a la Declaració de principis.
  • Comprometre’s voluntàriament a dur a terme algunes accions impulsores de la transformació d’acord amb el que estableixen les Normes d’actuació.
Quines obligacions s’adquireixen?

Les que marquen les Normes d’actuació que impliquen una certa autoavaluació del progrés en les accions voluntàriament escollides.

Quins drets es tenen?

Fer pública i notòria la participació en la iniciativa a través de qualsevol medi de comunicació emprant els logos, banners, i textos que es posin a disposició.

Cal alguna aportació econòmica?

La adhesió a la iniciativa no suposa cap aportació econòmica cap els organitzadors.

Procés d’adhesió

… … …