Skip to main content

Digitalització – BIM


La transformació del sector de la construcció té un del seus eixos centrat en la digitalització de la seva activitat portant la a tots els actors que hi participen i estenent-la al cicle de vida complet. La digitalització és un ingredient important en a l’hora de facilitar entorns de col·laboració i la construcció virtual.

A la construcció, la digitalització de l’activitat té com a instrument central la metodologia BIM que ha esdevingut la bandera de la digitalització. És evident que transcorreguts uns anys de l’eclosió del BIM, la digitalització té un abast molt més ampli, però la sigla BIM ha fet fortuna i, avui en dia, simbolitza la digitalització.

Ens referim a BIM com a metodologia, conscients que d’aquesta manera englobem dos conceptes diversos. Per una banda el BIM com a tecnologia basada en software que ens permet generar els models i bases de dades. Per altra banda el BIM com a procés que estableix una forma de treball en col·laboració compartida per tots els actors involucrats que es doten d’uns criteris estandarditzats de treball.

La participació a la CCF dels actors principals, públics i privats, de la construcció és una oportunitat per a alinear conceptes, consensuar estratègies, i dur a terme accions col·lectives d’impuls a la digitalització.

Els resultats dels treballs que es duen a terme al si de la CCF a través dels seus grups de treball, es traslladen de forma oberta a tot el sector, a través de publicacions, eines, o metodologies que poden aplicar totes les entitats membres en primer lloc, i qualsevol altre interessada en segon lloc.

La CCF ha donat suport també a algunes iniciatives públiques d’impuls al BIM com la Comissió Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya, aportant la seva visió en els principals documents d’implantació del BIM.

Productes directes

  • El llibre blanc sobre la definició estratègica d’implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya
  • Introducció de processos col.laboratius a la Construcció. 88 passes cap el BIM
  • Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública

Productes relacionats

  • L’estàndard eCOB
  • La Biblioteca BIM
  • L’adaptació al BIM de les eines de gestió de projecte i obra (pressupost, planificació certificació d’obra)