Skip to main content

Industrialització


La transformació del sector de la construcció, que persegueix millorar la sostenibilitat de la seva activitat i dels entorns que produeix, té una relació directa amb la Industrialització.

La construcció, tot i emprar components fabricats per indústries especialistes en cadascun d’ells, és una activitat que desenvolupa la majoria del treball sobre el terreny, allò que coneixem com “a peu d’obra”. Es evident que avui en dia una bona part de les obres van incorporant elements més sofisticats i amb més prestacions a mida que els requisits de tot tipus augmenten. L’adequada resposta a aquests requisits, funcionals, de sostenibilitat, d’eficiència, necessiten però de la incorporació d’alts graus d’industrialització que traslladin el pes del treball que es realitza a l’obra cap a la indústria. L’anomenada construcció “off site” o fora del lloc, representa aquesta tendència.

Només una producció amb més alts nivells d’industrialització permet saltar determinats límits o barreres d’ineficiències que planteja el treball a peu d’obra. No només tècnics, si no també socials i econòmics. A més, s’apropa de manera natural a la digitalització, l’automatització, la traçabilitat dels processos i la garantia dels nivells de qualitat pretesos. Sense comptar que pot esdevenir un tipus de treball més segur i inclusiu.

La CCF ha impulsat un grup de treball específic en la promoció de majors nivells d’industrialització, l’objectiu del qual és el de difondre coneixement, donar rellevància als projectes i obres que van en aquesta direcció, així com als productes, empreses, professionals, o recursos de tot tipus que pugui anar reconduint la construcció convencional cap a una indústria de la construcció on els treballs “a peu d’obra” siguin més aviat de muntatge i acoblament.

Les accions que es duen a terme, formen part d’aquest pàgina web que pretén ser un pol d’atracció amb informació i exemples valuosos per tots aquells actors que vulguin donar passos cap a aquesta forma de projectar i construir.