Skip to main content

Grups de treball

Grups actuals

Són grups formats per alguns membres de l’Assemblea que tracten de forma específica aspectes determinats de l’objectiu o tema de treball en curs.

Grup de Treball 1

(GT1) Normativa

Objectiu:
Definir una proposta de canvi normatiu / legislatiu (si fos necessari) que permeti la incorporació de les noves metodologies de treball col·laboratiu en el procés de la contractació pública de manera que li puguem treure el màxim profit a aquestes noves maneres de treballar.

Grup de Treball 2

(GT2) Processos

Objectius:
Han de ser aquells que permetin identificar les maneres més viables per aconseguir una millor productivitat i aquesta passa per la transparència de cada pas i el conjunt d’intervencions de tots els agents que participen en la concepció, el disseny, l’execució i el manteniment i explotació dels actius immobiliaris i les infraestructures creades de vell nou o renovades en les seves funcions.

Grup de Treball 3

(GT3) Tecnologia

Objectius:
Fixar els fluxos de treball, la terminologia i la semàntica de les noves metodologies de treball col·laboratives. Descriure el paper que s’espera de cada una de les eines tecnològiques que són necessàries per al treball integrat. Millorar la interoperabilitat entre eines informàtiques documentant-ne les prestacions i els mètodes més adequats per a transferir informació entre elles. Documentar noves aplicacions de les Tecnologies de la Informació al sector de la construcció.

Grup de Treball

(GTI) d’industrialització

Objectius:
A
profundir en la incorporació de majors graus d’industrialització a la construcció per tal de millorar la sostenibilitat de l’activitat del sector. S’aborden els diversos punts de vista: tècnic, tecnològic, gestió, normatiu i formació.