Skip to main content

Iniciativa

Comissió Construïm el Futur

El Consell Assessor del Patronat de l’ITeC va crear a principis del 2015 la Comissió Construïm el Futur per debatre sobre el futur del sector de la construcció i analitzar l’ús de les tecnologies BIM, Lean i l’IPD (Integrated Project Delivery) entre d’altres temes.

La comissió neix a proposta del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, com a resultat del primer European BIM Summit celebrat al febrer d’aquell any. Les conclusions del congrés es van recollir en el primer manifest a favor del BIM a l’estat espanyol, on es posava de manifest la necessitat de la modernització del sector de la Construcció.

En aquest manifest, el govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona es proposaven un repte:

“Crear un Grup de Treball BIM que ajudi a implementar la cultura, valors, mètodes de treball, tecnologies digitals i electròniques per capacitar la indústria, l’administració publica, els centres de recerca, els col∙lectius professionals i el món acadèmic”.

Des de llavors la Comissió Construïm el Futur ha orientat les seves activitats en aquesta direcció.

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.