Skip to main content

Publicacions

Documents disponibles

Introducció de processos col·laboratius a la Construcció. 88 passes cap el BIM

El treball col·laboratiu de la Comissió, des de l’any 2015 al 2017, ha quedat recollit en el document Introducció de processos col·laboratius a la Construcció. 88 passes cap el BIM orientat a la definició d’un camí de transició que permeti al sector de la Construcció evolucionar la forma en la qual ha vingut operant fins ara, per a anar cap a nous processos assolint majors graus de qualitat i eficiència.

Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública

La guia pretén ser una ajuda de tot el que cal conèixer i definir a l’hora de plantejar la incorporació del BIM a una licitació pública. La seva estructura pretén ser didàctica i segueix un camí paral·lel al necessari per endegar una licitació, i establir una relació entre el client i els proveïdors (adjudicador i adjudicataris en termes ISO 19650). Aporta una visió de cicle de vida dels actius que va des de la planificació fins al final de vida, passant pel disseny, la construcció i l’operació i manteniment.