Skip to main content

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) crea el grup de decisors públics de la UE per a la incorporació de BIM

Delegació del Govern a Catalunya

Sota la Presidència semestral espanyola del Consell, de la Unió Europea, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), va convocar els dies 25 i 26 d'octubre la primera reunió de l' EU BIM Public Officials Group - Grup de decisors públics de la UE per a la incorporació de BIM.

La creació d’aquest Grup ha estat una iniciativa espanyola, té vocació de permanència i servirà de fòrum per compartir idees i experiències sobre el desenvolupament de polítiques públiques per a la incorporació de BIM i impulsar al si de la Unió Europea les iniciatives públiques en la matèria, principalment dins l'àmbit de la contractació pública.

Amb aquesta reunió es va voler donar visibilitat a l'ús potencial de BIM, alinear esforços en la seva aplicació, identificar reptes i solucions comuns i definir algun tipus de seguiment que permeti mesurar l'impacte de l'acció dels Estats Membres a l'hora d’aplicar el BIM. Així mateix, Espanya presentarà el Pla BIM per a la contractació pública aprovat pel Consell de Ministres el mes de juny de 2023 proppassat.

Building Information Modelling (BIM) és considerada com una de les principals tecnologies d'innovació del sector de la construcció. La seva ocupació en la contractació pública a Espanya persegueix l'eficiència de la despesa i la digitalització del sector, objectius alineats amb l'Agenda de transició digital i verda de la Comissió Europea.

A la inauguració de l'acte van participar el President i Vicepresident de la Comissió Interministerial BIM, (el Subsecretari de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el Director General de Patrimoni de l'Estat, respectivament), i representants de les Direccions Generals de la Comissió Europea, DG GROW i DG REFORM.

A les diferents sessions de la reunió, alguns Estats Membres van exposar les estratègies nacionals per a la incorporació de BIM que han dut a terme i es van analitzar els desafiaments que suposa la implantació de BIM als països, com ara l’adaptació al marc legislatiu, l’impacte a les PIME i l’aplicació tecnològica.

Hi van assistir prop de 62 persones procedents de 21 Estats membres, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i l'(EU BIM Task Group) i, també, diverses direccions generals del MITMA, la Direcció General de Patrimoni de l'Estat i entitats públiques dependents de MITMA amb experiències d’ús de BIM.

Font: Comisión Interministerial BIM (mitma.es)

Compartir en: