Skip to main content

Sistema Façana lleugera – Lignum Tech (pend. rev)


 • Tipus d’industrialització: 2D
 • Objecte BIM: No
 • Web producte: https://lignumtech.es/fachada-sate/

Ssistema modular industrialitzat de tancament de façana lleugera amb revestiment de façana ventilada, bastidor de fusta, penjat i passant per davant dels forjats.

 • Façana lleugera amb estructura formada per entramat lleuger de fusta serrada de pi pinassa.
 • Té un acabat continu i aïllament per l´exterior, evitant ponts tèrmics.
 • Es col·loca sense necessitat de bastides per l’interior.

 

 

Lignum Tech (en desenvolupament)

Empresa fabricant de solucions industrialitzades per al sector de l’edificació que ha dissenya diversos sistemas idóneos tanto para rehabilitación como para obra nueva, entre los que destaca la fachada modular Lignum Tech. Se trata de una fachada industrializada de entramado ligero, con sistema estructural autoportante de madera aserrada,

 • Sistemes de façana: fachada industrializada de entramado ligero, con sistema estructural autoportante de madera aserrada
 • Banys
 • Escales
 • Terrasses

Lignum Tech compta amb dos centres productius a la localitat de Cuenca:

 • El primer, amb una superfície aproximada de 10.000 m2 i una capacitat productiva de 175.000 m2 de façana industrialitzada/any.
 • El segon, amb una superfície aproximada de 4.000 m2, centrat en la producció de banys, voladius i escales.