Skip to main content

CompactHabit (pend. rev)

Empresa que aposta per la construcció industrialitzada amb la fabricació de mòduls volumètrics de formigó armat totalment acabats i equipats a fàbrica. Productes destacats:

  • Sistema “eMii” (edificació Modular integral industrialitzada).

 


  • Pagina web: https://www.compacthabit.com/
  • Direcció: Polígon Industrial "La Cort" c/ Marbusca, p.27 (08261 – Cardona) España

  • Ambit geografic: (pendent desplegable) Catalunya / Espanya / UE
  • Activitat empresa: Fabricant productes construcció

Productes: