Skip to main content

Constructora d’Aro (pend. rev)

Empresa amb experiència en construcció industrialitzada d’edificis d’habitatges plurifamiliars mitjançant mòduls tridimensionals apilables.

Constructora d’Aro és una empresa amb una llarga trajectòria constructiva que ofereix serveis integrals en construcció:

  • Construcció d’obres sobre pressupost
  • Management d’obres: planificació, organització, programació/coordinació i control
  • Manteniments i reparacions especialitzades
  • Disseny arquitectònic, disseny interior i enginyeria
  • Promoció, localització, selecció i valoració de terrenys i d’edificis
  • Investigació i innovació tecnològica en construcció

Productes: