Skip to main content

L’INSST i la FLC signen un protocol de col·laboració per promoure la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina

Fundación Laboral de la Construcción

L'acord aborda els reptes que les transicions ecològica i demogràfica suposen des de l'òptica de la seguretat i la salut laboral, i incideix a aprofitar les oportunitats derivades de la transició digital, així com anticipar els nous riscos que puguin emergir.

L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), organisme cientificotècnic del Ministeri de Treball i Economia Social especialitzat en l'àmbit de la seguretat i la salut laboral, va signar dilluns, 30 d'octubre, a Madrid, un protocol general d'actuació amb la Fundació Laboral de la Construcció amb l'objectiu de col·laborar en l'àmbit de les seves competències respectives, per promoure la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball al sector de la construcció.

Aquest acord, en coherència amb les línies recollides a l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027, remarca l'actuació conjunta per reduir els accidents laborals i les malalties professionals del sector, especialment els que tenen conseqüències greus o mortals; abordar els reptes que les transicions ecològica i demogràfica suposen, des de l'òptica de la seguretat i la salut laboral per al sector, i aprofitar les oportunitats derivades de la transició digital, així com estudiar i anticipar els nous riscos que puguin emergir.

Més informació a l’enllaç

Compartir en: