Skip to main content

Clúster de Construcció Industrialitzada de Catalunya – CCIC (pend. rev / falta afegir “entitat assoc.”

“El CCIC neix de la necessitat d’ordenar tot un sector emergent, que és la intersecció de la construcció tradicional i tots els seus actors, amb la nova construcció, on la indústria n’és una part important. No tan sols la indústria de components per a la construcció (d’alguna manera vinculada també a la construcció tradicional), si no la industria que “construeix” o fabrica solucions constructives, paral·leles, complementàries o divergents del que es construeix avui en dia.

En aquest Clúster, volem reunir a tota la cadena de valor que aporta solucions per al que serà la construcció del futur: Principalment industrialitzada, sostenible, digitalitzada i una nova manera d’enfocar i entendre les necessitats de la societat (tant per habitatge, com sector sociosanitari, lleure, educatiu, privat, etc.).”

 


Productes: