Skip to main content

El consorci ‘Construeix 2030’ treballa en un Full de Ruta necessari perquè el sector contribueixi a assolir els objectius climàtics 2030

Fundación Laboral de la Construcción

Els socis del projecte ‘Construeix 2030’ han estat, des del gener del 2024, treballant en la identificació i priorització de línies d’acció dirigides a fer que els professionals de la construcció estiguin preparats per a la descarbonització del sector per al 2050, d’acord amb els objectius de la Unió Europea.

Aquestes línies estan ajudant els socis a configurar un Full de Ruta de formació que estarà disponible a l’estiu i inclourà una sèrie de propostes per qualificar, requalificar i atraure professionals al sector.

Pla d’acció, viabilitat i impacte de les mesures del full de ruta
Actualment, el Full de Ruta de Formació de ‘Construeix 2030‘ es troba en una fase de validació, després de dues reunions virtuals que es van celebrar el 23 de gener i el 6 de març, i en què han participat al voltant de 40 persones expertes en formació i al sector, que han aportat la seva experiència per definir i prioritzar les mesures a desenvolupar fins al 2030.

Entre aquestes mesures, els participants han confirmat que hi ha itineraris formatius relacionats amb la rehabilitació energètica adreçada a treballadors de l’obra, però han reconegut que és fonamental l’actualització i l’adaptació d’aquests cursos a la situació que afronta el sector.

Altres mesures estan encaminades a l’actualització de perfils professionals, com ara: projectista d’edificis, projectista d’instal·lacions o urbanista, entre d’altres. Durant les reunions s’ha posat de manifest la necessitat d’actualitzar el coneixement de solucions basades en la natura, materials de baix impacte, economia circular, sistemes industrialitzats i noves taxonomies.

Finalment, hi ha mesures de suport al sector que tenen l’objectiu d’atreure més professionals, adreçades a empreses, orientadors i docents, entre d’altres.

Per a l’elaboració del Full de Ruta a més de les opinions dels experts s’està tenint en compte les accions dutes a terme, des de fa 10 anys, a través de diferents projectes europeus (BUILD UP Skills I, Costruction Blueprint…) i les necessitats de formació actuals del sector, recollides a l’Statu Quo.

Estudi sobre el panorama actual del sector de la construcció
En aquest informe s’estableix que se segueix necessitant formació per a moltes de les professions “tradicionals” per executar correctament activitats molt rellevants per al comportament energètic de l’edifici. També es recullen temàtiques en què avança el sector i que s’haurien d’incloure al sistema formatiu: digitalització, industrialització, robòtica, intel·ligència artificial, gestió de residus, noves taxonomies, anàlisi del cicle de vida, mesuraments energètics i sostenibilitat de l’edifici…

El sector es troba davant d’un repte transformador que preveu una alta demanda d’ocupació provocada, entre altres motius, per la dificultat de reemplaçar el 30% dels professionals que es jubilaran d’aquí a 2030. D’aquesta manera, el mercat laboral necessita trobar-se amb la formació universitària, la formació professional i la formació contínua, i cercar una resposta àgil als ràpids canvis que està patint el sector.

Compartir en: