Skip to main content

Aprovació de l’esquema de dades IFC 4.3.2.0. com a estàndard ISO

buildingSMART Spain

buildingSMART Spain i buildingSMART International tenim el plaer d’anunciar que ISO ha aprovat IFC 4.3 com a estàndard final. Això significa que IFC 4.3 ara serà acreditat internacionalment com la darrera versió de l’estàndard ISO 16739-1.

Després d’una sèrie de millores i esmenes de les fases anteriors del procés ISO, IFC 4.3 va rebre un 100% d’aprovació i serà publicat formalment en les properes setmanes. Clive Billiald, director executiu de buildingSMART International, comenta:

Tenir l’aprovació formal de la ISO on IFC 4.3 es converteix en un estàndard acreditat internacionalment és una excel·lent notícia per a la nostra indústria. No tinc cap dubte que la qualitat de l’estàndard ha millorat gràcies a aquest procés, i felicito la feina de tothom que hi ha estat involucrat durant tots aquests anys. Ara esperem poder donar suport a l’adopció i ús d’aquest actualitzat estàndard per part de la indústria i la comunitat de proveïdors de software.

Beneficis de la nova versió IFC 4.3.2.0

La nova versió IFC 4.3.2.0 porta una sèrie de millores i avantatges clau per als usuaris i proveïdors de software que donen suport als estàndards oberts openBIM. Aquesta versió s’ha desenvolupat amb un enfocament robust, estenent els beneficis de l’IFC per a actius horitzontals com carreteres, ferrocarrils, ports, vies fluvials i ponts, així com els elements comuns entre tots aquests.

  • Ampliació d’abast: IFC 4.3.2.0 inclou entitats d’infraestructures específiques per a cada domini, suportant una àmplia gamma de casos d’ús com la referència d’alineació ( ((Alignment)) ), estructures agregades, moviments de terres, estructures per a ponts, senyalització, vies, telecomunicacions, drenatge, elements marítims i algunes parts geotècniques.
  • Nivells d’implementació: S’han definit tres nivells base d’implementació: la ((Reference View)), la ((Reference View)) basada en l’ ((Alignment)) i la ((Design Transfer View)), també conegudes com ((MVDs)) ( ((Model View Definition)) ). Aquests nivells proporcionen un punt de partida clar per a la implementació i posterior validació en software.
  • Validació i suport: La fase de validació del software de l’IFC 4.3 ha estat intensiva, amb la participació activa d’usuaris i fabricants de software globalment reconeguts. Això assegura que la nova versió sigui robusta i pràctica per a l’adopció en la nostra indústria.
  • Extensió contínua: Amb la publicació de l’IFC 4.4 prevista també durant el ja encetat 2024, s’espera incorporar entitats del domini de túnels, ampliant encara més l’abast i la utilitat de l’estàndard.
Compartir en: