Skip to main content

Màster de Formació Permanent en Construcció Industrialitzada- UNIR (pend. rev.)

Un Màster amb què professionals dins de l’àmbit de l’Arquitectura, Enginyeria Civil, Enginyeria de l’Edificació, Enginyeria Industrial, altres Enginyeries relacionades amb la Tecnologia, Ciències Ambientals, entre d’altres, adquiriran els coneixements necessaris per gestionar en la seva integritat projectes d’edificació amb construcció industrialitzada. S’enfoca a les àrees de digitalització i sostenibilitat, proporcionant al professional els avenços que s’estan implementant al sector, així com els materials i solucions constructives més recents.

Progama disponible a la seva web.