Skip to main content

Gestió de la construcció i disseny industrialitzat – Oxford Brookes University (pend. rev)

“El programa de màster en construcció industrialitzada i gestió del disseny és per a aquells que volen marcar la diferència al món adoptant pràctiques de construcció eficients i sostenibles amb el medi ambient, ajudant a resoldre alguns dels problemes més rellevants als quals s’enfronta la indústria de la construcció i el medi ambient.

El sector de la construcció està canviant ràpidament. Les noves tecnologies, els mètodes innovadors, els reptes globals i l’augment de la demanda han accelerat una nova era de la construcció. En desenvolupar experiència en prefabricació, mètodes de construcció fora de lloc (OSM) i principis de disseny per a la fabricació (DfMa), estaràs a l’avantguarda de la indústria, gestionant i dissenyant solucions de construcció ambientalment sostenibles i financerament viables.”

Durada: (depen de la modalitat)
Inici: Gener 2025
Crèdits: consultar ETCS
Modalitat: (consultar les opcions)