Skip to main content

Curs de Tècnic Especialista en Construcció Industrialitzada – “Escuela de la Edificación” (pend. rev.)

Curs per conèixer en profunditat els diferents sistemes constructius disponibles al mercat actual i adquirir les competències per poder triar el més adequat per a cada projecte, gestionar la construcció emprant metodologies i processos avançats, controlar la fabricació de components industrialitzats i el muntatge en obra dels mateixos.

Mòdul 1: Fonaments i estratègies per a la industrialització de la construcció (32h).
Mòdul 2: Anàlisi de sistemes constructius industrialitzats (24h).
Mòdul 3: BIM i industrialització oberta (32h).
Mòdul 4: Multitrade prefabrication/Industrialització de proximitat (32h).
Mòdul 5: Fabricació de components industrialitzats (32h).
Mòdul 6: Gestió de projectes, qualitat, prevenció, sostenibilitat a la industrialització (32h)

Durada: 186 hores
Inici: Novembre 2024
Crèdits: – ETCS
Modalitat: On line (divendres i dissabtes)