Skip to main content

Publicacions sobre construcció “Off-site” i Mètodes Moderns de Construcció (MMC) (pend. rev)

A l’apartat de recursos de la web de l’associació d’origen britànic “Buildoffsite – BOS”, es poden consultar/descarregar diferents publicacions relacionades amb la construcció “off-site” i els mètodes moderns de construcció (MMC).

Idioma: anglès

Imatges: