Skip to main content

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació – IMHAB (Pend. rev)

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) és l’ens encarregat de l’Ajuntament de Barcelona d’impulsar la construcció d’habitatge públic, gestionar el parc d’habitatge disponible i promoure polítiques d’habitatge sostenible com la rehabilitació de pisos i edificis.

Aquesta entitat aposta per l’habitatge públic industrialitzat per impulsar el creixement del parc d’habitatges públics de Barcelona. A la seva web es poden consultar diferents exemples.


Productes: