Skip to main content

Egoin Wood Group (Pend. Rev)

Empresa especialitzada en la construcció industrialitzada sostenible que ofereix solucions estructurals de fusta, i que integra enginyeria, disseny, fabricació i muntatge. Productes destacats:

  • Sistema industrialitzat “timber Frame”
  • Bigues de fusta laminada
  • Panells de fusta contralaminada (CLT)

  • Pagina web: https://egoin.com/
  • Direcció: Barrio Olagorta, S/N (48311 – Natxitua) España

  • Ambit geografic: (pendent desplegable) Espanya / UE
  • Activitat empresa: Fabricant productes construcció