Skip to main content

La promoció d’edificis d’habitatges assequibles amb sistemes constructius industrialitzats: oportunitat i repte per al món local – CUIMP CEL (pend. rev.)

Curs sobre habitatge industrialitzat realitzat el 03/10/2023 – 04/10/2023. Les ponències i vídeos estan disponibles on line.

  • Direcció: Gerardo Wadel , doctor arquitecte, soci fundador de la consultora ambiental Societat Orgànica
  • Coordinació: Lena Vidal , arquitecta de l’Oficina d’Habitatge, Diputació de Barcelona / Miquel Bagudanch, secretari i tresorer de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS)