Skip to main content

Buildoffsite – BOS (pend. rev / falta activitat “divulgació?”)

Buildoffsite va neixer al Regne Unit l’any 2024 amb la missió de normalitzar la construcció “off-site” i els mètodes moderns de construcció (MMC). Objectius:

  • potenciar la indústria
  • facilitar l’entrega de projectes
  • eliminar els reptes percebuts associats a l’adopció “off-site”

A la seva web es poden consultar publicacions i events, així com accions dutes a terme per diferents grups de treball amb la voluntat de fomentar la col·laboració i l’intercanvi de coneixement entre els agents del sector.

 


Productes: