Skip to main content

011h (pend. rev)

Empresa que ofereix serveis digitals amb la voluntat d’impulsar el canvi cap a un entorn de construcció sostenible.

“Combinem desenvolupaments i integracions de programari propis amb estàndards, per agilitzar el procés de disseny i construcció, mitjançant l’automatització de tasques i el lliurament de dades reals. Això ens permet: reduir les emissions de carboni/escurçar el disseny i construir calendaris, reduir les desviacions pressupostàries i millorar la TIR (taxa interna de rendibilitat).”

Informació:
Imatges: